Nobuyuki Fukumoto lançou uma sequência de seu mangá Akagi, intitulado Yami Ma no Mamiya (Yami-Mahjong Fighter Mamiya) na revista Kindai Mahjong de Takeshobo. Fukumoto publicou anteriormente...